KVKK BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar:

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 6698 Sayılı Kanunun 11.Maddesi uyarınca ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ve korunmasına ilişkin başvuru hakkı tanınmıştır.

Başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallar üzerinden bizlere yapabilirsiniz;

KEP Adresimiz :
Yazılı olarak şahsen veya noter vasıtasıyla,
İadeli taahhütlü posta yolu ile,
Aşağıda bulunan başvuru formunu doldurarak Zabit İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi Genel Merkezimiz: Baklacı Mahallesi Fatih Caddesi Çevre Sokak No:20/1 Çavuşbaşı-Beykoz/İstanbul adresimize yazılı olarak yapabilirsiniz.

Başvurunuzda:

Adınız, soyadınız ve imzanız,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz telefon ve faks numaranız,
Ayrıca başvuru talep konunuzun bulunması gerekmektedir.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru formunuz kapsamında bizlere iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru olması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ve yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

Şirketimize yapmış olduğunuz başvurunuz için ücret alınmayacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

İyi Günler Dileklerimizle,

Zabit İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

———– KVKK BAŞVURU FORMU ———–

& Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

& Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

( ) Adresime gönderilmesini istiyorum.

( ) E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

( ) Elden teslim almak istiyorum.

& Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi);

Adı Soyadı:

Telefon Numarası:

T.C Kimlik Numarası:

Tebligat Adresi:

E-Mail (Elektronik Posta Adresi):

Başvuru Tarihi:

İmza: